Christus als Man van Smarten

Geplaatst op 19 maart 2016

Christus

De afbeelding

Icoontype van Christus als mens die lijdt, ook wel ‘Akra Tapeinosis’ genoemd in het Grieks. Christus is ten halve lijve afgebeeld, met ontbloot bovenlichaam. Zijn hoofd is gebogen, Zijn handen (met wonden) zijn gekruist. Christus is rechtop afgebeeld, niet aan het kruis genageld. Hij heeft de ogen gesloten. De afbeelding is niet bedoeld als een scène uit het passieverhaal, maar als een hulpmiddel bij persoonlijke contemplatie.

De oericoon zou teruggaan op een visioen van paus Gregorius (ca. 540-604), waarbij tijdens een mis in de Santa Croce in Gerusalemme in Rome een dergelijk beeld van de gestorven Christus met martelwerktuigen op het altaar verscheen.

Op vroege Byzantijnse iconen werd de ‘Man van Smarten’ altijd afgebeeld met zijn moeder, Maria. Dit type icoon heet ‘Moeder, ween niet’ of ‘Ween niet om mij, moeder’. De Moeder Gods staat op dergelijke iconen achter het open graf en ondersteunt de dode Christus, die rechtop in de sarcofaag staat.

Inscripties

De opschriften luiden:
IC XC: ‘Jezus Christus’.

‘O ω Ν (HO OON), in het aureool. Deze letters betekenen: ‘De Zijnde’ of ‘Hij Die Is’.

De inscriptie op het kruis luidt: ‘Koning der Glorie’.

03-2016

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 14x18cm