De volwassen Christus wordt op iconen weergegeven met lange, golvende lokken en een compacte baard in twee punten. Op zijn gezicht zijn geen emoties te zien en Hij straalt een rustige en ontzagwekkende ernst uit. Hij draagt meestal een purperen onderkleed en een blauw bovenkleed. Zijn aureool is een kruisnimbus. Daarin staan drie Griekse letters: 'O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde). Bij de meeste Griekse iconen staat de ω bovenaan, bij Russische iconen de 'O. De inscriptie 'IC XC' komt uit het Grieks en is een afkorting voor 'Jezus Christus' (Ιησούς Χριστός ,Iesous Khristos ). Op Russische iconen én iconen uit andere gebieden is deze inscriptie in het Grieks aangebracht.
Meer informatie over de iconografie

1 2 3