Christus, de grote Hogepriester

Geplaatst op 11 december 2020

Christus

Iconen van dit type worden ook wel ‘Koning der Koningen’ genoemd.
Afbeeldingen van Christus als hogepriester komen voor het eerst voor in de 14e eeuw in Bulgarije en Macedonië.  In de 17e eeuw werd dit type iconen populair in Rusland, Griekenland en op de Balkan. Vaak maken deze iconen deel uit van een Deësis, waarbij Christus wordt geflankeerd door Maria en Johannes de Doper.

Iconografie

De voorstelling is onder invloed van het Byzantijns hofceremonieel ontstaan. Christus is in vol ornaat afgebeeld in kledij die zowel koninklijk als bisschoppelijk kan worden genoemd. Over zijn schouders ligt het omoforion, het karakteristieke onderscheidingsteken van de liturgische kleding van een bisschop. Het is een lange zijden of lamswollen strook stof, vaak bestikt met drie kruisen, in Y-vorm gedragen.  Op zijn hoofd draagt hij een ‘mitra’ (bisschopsmuts)  of ‘ ‘kamelaukion’ (Byzantijnse keizerskroon). In zijn linkerhand draagt hij een kruis. Om zijn hals een medaillon (enkolpion) aan een gouden ketting. Hier is het medaillon bezet met een carneool.

Inscripties

In zijn aureool staat: HO OO N ( Ό ω N), hetgeen betekent: ‘Hij die is’ of ‘de Zijnde’. (Hiervan zijn 2 letters te zien)

IC XC staat voor ‘Jezus Christus’

De inscriptie op de rand luidt: АРхнєрєн ВєлнкІн (Archierej Velikij) , De Grote Hogepriester

Formaat: 15 x 30 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud, carneool