Christus in de Hof van Getsemane

Geplaatst op 2 februari 2020

Christus

Christus in de Hof van Getsemane

In de orthodoxe iconografie zijn afbeeldingen van Jezus in de Hof van Getsemane van oudsher ongebruikelijk, terwijl het van het begin van de veertiende eeuw in de westerse kunst een veel voorkomende thema is. Iconen met dit onderwerp zijn onder invloed van de westerse kunst ontstaan. Het verhaal speelt zich af aan de vooravond van Jezus’ lijden en dood.

Iconografie

In een rotsachtige hof met bomen, Getsemane, is Jezus knielend afgebeeld. Hij is in gebed en heft zijn handen ten hemel. Hij bidt tot God : ‘Abba, Vader, neem deze beker van mij weg’.
Hij draagt een rood (purper) onderkleed en een blauw bovenkleed, zoals gebruikelijk op iconen. Purper (hier oranjerood) wordt gezien als een goddelijke (keizerlijke) kleur en blauw als een menselijke kleur. De symboliek hiervan is dat hij in de eerste plaats goddelijk (onderkleed) was en  mens is geworden (bovenkleed).
Boven de rots aan de rechter zijde is een engel afgebeeld. Engelen zijn boodschappers van God. De engel strekt een hand naar hem uit, de andere hand is uit eerbied onder zijn kleed verborgen.
De trapvormige bergen, zoals die op veel iconen voorkomen staan symbool voor de harde, meedogenloze wereld.

Inscripities

Het aureool van Jezus is een kruisnimbus. Daarin staan drie Griekse letters: ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde). Bij de meeste Griekse iconen staat de ω bovenaan, bij Russische iconen de ‘O. De inscriptie ‘IC XC’ komt uit het Grieks en is een afkorting voor ‘Jezus Christus’.

Моление о Чашa (Molenie o chasha, kerkslavisch): Het gebed van de beker.

 

 

 

 

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 24,5 x 29,5 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud