Christus Pantocrator

Geplaatst op 20 december 2018

Christus

Christus Pantocrator

Naar een icoon uit het Hilandar-kooster (ook wel ‘Chilandar’) op de berg Athos, uit het midden van de 13e eeuw.

De afbeelding

Christus is als Pantocrator (‘Albeheerser’ in het Grieks) weergegeven in zijn hoedanigheid van ‘Hij die alles geschapen heeft en over het universum heerst’. In de vroege middeleeuwen werd Christus Pantocrator afgebeeld in de koepels en apsissen van kerken en kathedralen. Pas veel later werden er ook iconen van dit beeldtype geschilderd.

Christus als Pantocrator is één van de belangrijkste iconen in de orthodoxe iconografie. Christus is frontaal afgebeeld, en maakt met Zijn rechterhand een zegenend gebaar. Een innerlijke strengheid straalt uit Zijn ogen; Hij kijkt met een indringende blik.

In Zijn linkerhand houdt hij een gesloten, rijkversierd evangelieboek. Hij draagt een rode chiton (onderkleed) en een blauwe himation (bovenkleed); het eerste staat symbool voor Zijn goddelijke natuur, het tweede voor Zijn menselijke natuur.
Deze icoon is al eens eerder door mij geschilderd.

Inscripties

In zijn aureool staat: HO OO N ( Ό ω N), hetgeen betekent: ‘Hij die is’ of ‘de Zijnde’.

IC XC staat voor ‘Jezus Christus’

 

Formaat: 22 x 26 cm