Christus Pantocrator

Geplaatst op 24 augustus 2021

Christus

Een zeer beroemde en oude  icoon van Christus als Pantocrator bevindt zich in het Catharinaklooster in de Sinaï.

De afbeelding

Christus is als Pantocrator (‘Albeheerser’ in het Grieks) weergegeven in zijn hoedanigheid van ‘Hij die alles geschapen heeft en over het universum heerst’. In de vroege middeleeuwen werd Christus Pantocrator afgebeeld in de koepels en apsissen van kerken en kathedralen. Pas veel later werden er ook iconen van dit beeldtype geschilderd.

Christus als Pantocrator is één van de belangrijkste iconen in de orthodoxe iconografie. Christus is frontaal afgebeeld, en maakt met Zijn rechterhand een zegenend gebaar. Een innerlijke strengheid straalt uit Zijn ogen; Hij kijkt met een indringende blik.

In Zijn linkerhand houdt hij een gesloten, rijkversierd evangelieboek. Hij draagt een purperen chiton (onderkleed) en een blauwe himation (bovenkleed); het eerste staat symbool voor Zijn goddelijke natuur, het tweede voor Zijn menselijke natuur.

Inscripties

In zijn aureool staat: HO OO N ( Ό ω N), hetgeen betekent: ‘Hij die is’ of ‘de Zijnde’.

IC XC staat voor ‘Jezus Christus’

Formaat: 15 x 30 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud