Christus in Glorie

Geplaatst op 1 september 2007

Christus

Naar een Russische icoon uit de 17e eeuw, onderdeel van een Deësisrij.

De afbeelding

Christus Pantocrator (Grieks voor ‘Albeheerser’) is een afbeelding van Christus in de hoedanigheid van ‘Hij die alles geschapen heeft’.

Hij is frontaal afgebeeld, gehuld in een gouden, hemels, gewaad en gezeten op een hemelse troon met een cilindervormig kussen, de voeten op een suppedaneum, een keizerlijk voetenbankje. Hij heeft een enigszins strenge blik. In Zijn rechterhand bevindt zich een geopend evangelieboek.

Hij wordt omgeven door een rode ruit en een blauwe mandorla (amandelvormig aureool), waarin cherubijnen en serafijnen zichtbaar zijn, afgebeeld als engelenhoofden met vier vleugels. Aan weerszijden van het voetenbankje zijn thronen afgebeeld, vurige raderen met ogen. Cherubijnen, serafijnen en thronen zijn de engelen die het dichtst bij God staan.

In de hoeken van het buitenste rode vierkant zijn de symbolen van de vier evangelisten te zien: Matteüs de mens (of engel), Marcus de leeuw, Johannes de adelaar, Lucas de stier. Vanuit Christus gaan drie rode stralen naar elke afzonderlijke evangelist, als teken van de Drie-eenheid en als symbool van de inspiratie voor hun evangelie.

Inscripties

De inscripties luiden:
IC XC : ‘Jezus Christus’.
‘O ω Ν (HO OON), in het aureool: ‘De Zijnde’ of ‘Hij Die Is’.

De tekst in het evangelieboek luidt:
Πрïидите ко миЂ вси труждающїиса и ωσремененнїи, и азъ оупокою въι: ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken’.

09-2007

Formaat: 15x20cm