Christus Pantocrator

Geplaatst op 1 januari 2004

Christus

Naar een icoon uit de iconostase van de kloosterkerk van de H. Transfiguratie te Zrze-Prilep, nu in het museum van Macedonië in Skopje, in 1354 geschilderd door Jovan Zograf

De afbeelding

Christus is als Pantocrator (Grieks voor ‘Albeheerser’) weergegeven in zijn hoedanigheid van ‘Hij die alles geschapen heeft en over het universum heerst’. In de vroege middeleeuwen werd Christus Pantocrator afgebeeld in de koepels en apsissen van kerken en kathedralen. Pas veel later werden er ook iconen van dit beeldtype geschilderd.

Jovan Zograf (Johannes Zographos) was metropoliet en hoofd van een groep iconenschilders die tot in de 15e eeuw in Servië en Macedonië werkzaam was.

Christus, die frontaal is afgebeeld, heeft een plechtige, ietwat strenge uitstraling. Zijn rechterhand is zegenend opgeheven, waarbij de drie op elkaar gelegde vingers de heilige Drie-eenheid symboliseren. In Zijn linkerhand heeft Hij een rijk versierd evangelieboek. Hij is gekleed in een rode chiton (onderkleed), symbool voor Zijn goddelijke natuur, en een blauwe himation (bovenkleed), symbool voor Zijn menselijke natuur.

De kruisvorm in het aureool, met maar aan één kant een dubbele lijn, duidt op de dubbele natuur van Christus.

Inscripties

In het aureool is het opschrift ‘O ω Ν, ‘De Zijnde’ geschilderd.
IC XC staat voor ‘Jezus Christus’.
”O CωΤΗ KαI ζωo ΔωΤH’ (HO SOOTÈR KAI ZOÒ DOOTÈR) betekent: ‘Redder en Levensschenker’.

De tekst op de bovenste icoonrand betekent: ‘De icoon van onze Heer Jezus Christus is geschilderd in het jaar 1393-1394’.

2004

Formaat: 32,5x24,5cm