De Emmaüsgangers

Geplaatst op 21 mei 2023

Christus

Het verhaal van de Emmaüsgangers komt alleen voor in het Lucas-evangelie (hoofdstuk 24, vers 13-36). Het verhaal vertelt dat op dezelfde dag dat het graf van Jezus leeg werd gevonden , twee discipelen op weg waren naar het dorp Emmaüs. Onderweg ontmoetten ze een persoon die ze niet herkenden. Die vroeg waar de twee het over hadden. Ze vertelden hem over Jezus, over de kruisiging, en dat sommige vrouwen die naar zijn graf waren gegaan een visioen hadden gezien van engelen, die zeiden dat Jezus leefde.  De leerlingen herkenden Jezus pas toen hij in Emmaüs brood brak en het hun te eten gaf.
Het verhaal van de Emmaüsgangers, zowel de tocht naar Emmaüs als de avondmaaltijd, is op Byzantijnse iconen vaak afgebeeld.

Iconografie
Op deze icoon zijn drie personen afgebeeld, onderweg naar Emmaüs. In het midden is Jezus zelf te zien, herkenbaar aan zijn aureool met kruisvorm en de letters  ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde).
In het evangelieverhaal wordt slechts één van de twee discipelen bij naam genoemd: Kleopas/Cleopas. Er werd veel gespeculeerd over de identiteit van de andere discipel, het zou de zoon van Cleopas zijn, de evangelist Lucas zelf, of de vrouw van Cleopas.  Deze laatste is hier samen met Cleopas afgebeeld.

Inscripties
‘IC XC’ komt uit het Grieks en is een afkorting voor ‘Jezus Christus’ (Ιησούς Χριστός ,Iesous Khristos )

΄Η  ΠΟΡΕΙΑ ΠΡός ΕΜΜΑΥς  (De weg naar Emmaüs)

Formaat: 30 x 40 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud