Deësis

Geplaatst op 1 oktober 2011

Christus

Naar een icoon uit Novgorod, laat 15e of begin 16e eeuw.

De afbeelding

Een Deësis (of ‘voorbederij’) is een van oorsprong Byzantijnse compositie, waarbij Christus in het midden als rechter is afgebeeld. Hij wordt geflankeerd door Johannes de Voorloper en de Moeder Gods, die bij hem een goed woordje doen voor de mensheid. Christus is frontaal weergegeven als Pantocrator, met opgeheven rechterhand. In Zijn linkerhand houdt Hij een Bijbel. Zijn voeten rusten op een suppedaneum. Het suppedaneum (voetenbank) wordt wel gezien als symbool voor het overwonnen graf en de verbrijzelde poort van de Hades.

Johannes de Voorloper is afgebeeld als vertegenwoordiger van het Oude Testament, de Moeder Gods als vertegenwoordigster van het Nieuwe. Door hun hoofden te buigen, betonen beiden eerbied aan Christus. De handen zijn opgeheven in een smekend gebaar. Beiden zijn enigszins van opzij weergegeven en staan zodoende bemiddelend tussen de beschouwer en Christus Pantocrator.

Bij een uitgebreide Deësis zijn behalve Christus, Johannes en de Moeder Gods, ook nog de engelen Gabriël en Michaël afgebeeld en eventueel ook andere heiligen. De aartsengel Gabriël staat, als verkondiger van de blijde boodschap, tegenover de Moeder Gods.

In dit geval zijn dat de afgebeelde heiligen de heilige Nikolaas (links, met stola met kruisen) en Elia met zijn rode mantel met bontrand.

10-2011

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30x40cm (verdiept)