Geboorte van Christus

Geplaatst op 7 december 2009

Feestdagen

De afbeelding

Naar een kersticoon uit 1690 uit de Wapenkamers in Moskou. De originele icoon maakt deel uit van de iconostase van de Moeder Gods Pokrof-kerk in het Novodevicij-klooster.

De Moeder Gods zit aan het hoofdeinde van een kribbe, waarin het ingebakerde Kind ligt. Jozef zit in gepeins verzonken, aan de linker zijde. Aan de rechterzijde zijn drie engelen afgebeeld, hun handen uit eerbied met doeken omhuld.

De os en de ‘ezel’ zijn aan de beide zijkanten afgebeeld. Een ezel is een mediterraan dier en was in Rusland onbekend. Vandaar dat er een wit paard is afgebeeld.

In de linker bovenhoek naderen de drie wijzen, drie mannen van verschillende leeftijden (een jonge man, een man van middelbare leeftijd en een oude man).

In de rechter bovenhoek is te zien hoe een engel de boodschap van de geboorte van Christus aan twee herders doorgeeft.

In de achtergrond, met een gemetselde muur en het venster daarin, zijn duidelijk westerse invloeden te bespeuren.

Midden boven is het Godsteken te zien, met een ster, waar vijf stralen vanuit gaan. Meestal gaat het om slechts drie stralen.

Inscripties

Ржтво гдя нашего иєся хртя. Dit is een afkorting van: Рождество господиня нашего Иэзуса Христа, en betekent: De geboorte van Onze Heer Jezus Christus.

‘IC XC’ betekent: Jezus Christus, ‘ΜΗΡ θΥ’ is de afkorting voor: Moeder Gods.

CThÍй ĨώCНфζ betekent: Heilige Jozef.

Bij de engelen staat: AГ, een afkorting voor ‘Heilige Aartsengel’.

12-2009

Formaat: 25 x 38 cm