Geboorte van Christus

Geplaatst op 10 december 2014

Feestdagen

De afbeelding

Op deze kersticoon van de geboorte van Christus is een heel verhaal afgebeeld. In het midden, voor de grot, bevindt zich de Moeder Gods, op een rode bakermat. Haar kind ligt in een stenen kribbe, die lijkt op een sarcofaag en verwijst naar het graf waaruit hij zal opstaan. Op iconen is het gebruikelijk dat het gelaat van de moeder is afgewend van haar zoon. Dat is hier niet het geval. De moeder kijkt liefdevol naar haar pasgeborene. Bij de kribbe staan een os en ezel.

Jozef is links beneden afgebeeld. Hij kijkt peinzend naar moeder en kind. Rechtsonder is te zien hoe het kind wordt gebaad door twee dienstmeisjes. Aan de linkerzijde komen drie wijzen ( ‘Drie Koningen’) op hun paarden aangereden. Zij volgen de ster die de geboorteplaats aanwijst. De koningen zijn mannen van verschillende leeftijden; een jonge man, een man van middelbare leeftijd in het midden, en een oude koning rechts. Ook hun paarden hebben verschillende kleuren. Links boven zijn drie engelen afgebeeld, rechts boven verkondigt een engel het blijde nieuws van de geboorte aan een herder.

Christus heeft, zoals altijd een kruisnimbus.

Filmpje met achtergrondinformatie over kersticonen (Engelstalig)

Inscripties

MP θY (Meter Theou, Moeder Gods) en IC XC (Jezus Christus)

12-2014

Formaat: 27,5 x 34 cm