Geboorte van Christus, kersticoon 2018

Geplaatst op 28 november 2018

Feestdagen

Icoon van de geboorte van Christus, naar een oude Russische icoon.

De afbeelding
De icoon bevat verschillende scènes.
De grot neemt, volgens de oude traditie, een centrale plaats in: in de bergachtige omgeving van Bethlehem bevonden zich veel grotten waar herders ’s avonds met hun kudde overnachtten. In een dergelijke grot zouden Maria en Jozef ook onderdak gevonden hebben en zou de geboorte van Christus hebben plaatsgevonden. De duistere grot heeft ook een diepere betekenis: het is een symbool van de nog niet verloste wereld die in de macht van het kwaad is. In de grot zijn Jozef, de vroedvrouw, een engel en Maria te zien. Het kind is vrij groot afgebeeld (prominentenperspectief). Vooraan in de grot zijn  ook de os en ezel afgebeeld. Het afbeelden van deze twee dieren op kerstvoorstellingen gaat terug op een uitspraak van Jesaja (1,3): ‘Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip’.
Links boven zijn Maria en de pasgeboren Jezus nogmaals afgebeeld voor de grot, rechts boven is een herder te zien die op een hoorn blaast.
Links onder is te zien hoe Jozef in zijn slaap bezoek krijgt van een engel, die hem vertelt dat Maria een zoon zal krijgen. Rechts onder is de aanbidding van de wijzen (Driekoningen) te zien. De drie wijzen zijn van verschillende leeftijden: jong, volwassen en oud en representeren aldus de verschillende generaties. Jozef kijkt toe vanuit de poort naar de binnenplaats van een gebouw.

Inscripties
‘IC XC’ betekent: Jezus Christus, ‘ΜΡ θΥ’ is de afkorting voor: Moeder Gods.

Formaat: 35 x 45 cm