Geboorte van Christus, Kersticoon 2022

Geplaatst op 5 december 2022

Feestdagen

Icoon van de geboorte van Christus.

De afbeelding

De grot neemt, volgens de oude traditie, een centrale plaats in.  De grot staat symbool voor de duistere, nog niet verloste wereld. Voor de grot zijn de pasgeboren Jezus en zijn moeder Maria afgebeeld. Het kind ligt op stro, zijn moeder op een rode bakermat. Maria draagt een purperen mantel, zoals gebruikelijk is op iconen, versierd met drie sterren. Op deze icoon wendt zij zich naar haar zoon. In de grot zijn  de os en ezel te zien. Het afbeelden van deze twee dieren op kerstvoorstellingen gaat terug op een uitspraak van Jesaja (1,3): ‘Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester; maar Israël weet van niets, mijn volk heeft geen begrip’.
Bovenaan zijn engelen afgebeeld, aan de rechterzijde een engel die aan de herders op het veld vertelt dat Christus is geboren.
Links onder zit Jozef op een steen, in gepeins verzonken. Rechts onder is het eerste badje van de pasgeborene afgebeeld, hetgeen wordt gezien als een voorafbeelding van de doop.

Inscripties
‘IC XC’ betekent: Jezus Christus, ‘ΜΡ θΥ’ is de afkorting voor: Moeder Gods.
РОЖ(ЕС)ТВO    ХР(ИС)ТBO ROZHESTVO KHRISTO  betekent: Geboorte van Christus

 

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30 x 40 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud