Geboorte van Christus, kersticoon

Geplaatst op 1 juli 2021

Feestdagen

Deze kersticoon is een detail van een grotere afbeelding van de geboorte van Christus. Deze icoon is geschilderd op een oud, houten ontbijtplankje dat in een zusterklooster is gebruikt.

Iconografie

Opvallend aan deze icoon  is dat de moeder zich liefdevol over haar pasgeboren zoon buigt. Hun wangen raken elkaar. Op veel kersticonen wendt de Moeder haar blik juist af. Daarmee wordt de goddelijke natuur van het kind symbolisch weergegeven. Hij heeft als zoon van God geen menselijke verzorging nodig. Daarnaast is vaak te zien dat hij wordt gebaad. Zo wordt zijn menselijke natuur aangeduid. Hij is immers zowel goddelijk als menselijk.

Opmerkelijk bij deze icoon is dat de mantel van de moeder blauw van kleur is. (Haar mantel is op orthodoxe iconen meestal purper, een keizerlijke kleur). Op haar kap en schouders bevinden zich drie sterren, die symbool staan voor de Triniteit, maar ook voor haar maagdelijkheid vóór, tijdens en na de geboorte. Een oud Syrisch symbool, volgens Karin Braamhorst. Bij Syrische prinsessen werden drie sterren op de bruidssluier geborduurd. Deze sterren kunnen ook zijn afgeleid van de fibulae, waarmee vrouwen in het Romeinse rijk hun mantel vast speldden.

Inscripties

Christus heeft, zoals altijd op iconen, een kruisnimbus, met daarin de letters  ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde). Daarvan is hier slechts een letter zichtbaar.

MP θY (Meter Theou, Moeder Gods) en IC XC (Jezus Christus)

Formaat: 20 cm Ø, houten paneeltje, eitempera, bladgoud