Geboorte van Christus (Kersticoon)

Geplaatst op 7 juni 2007

Feestdagen

De afbeelding

Naar een tabletka uit Tver (Rusland), 2e kwart van de 15e eeuw. (Op de andere zijde van het origineel staat de Annunciatie)

In het midden van de afbeelding bevindt zich een grot, zoals die in de bergachtige omgeving van Bethlehem te vinden waren. Deze grotten werden rond het begin van onze jaartelling door mensen bewoond. Toen Jozef met Maria naar Bethlehem ging vanwege de volkstelling, kon hij alleen daar onderdak vinden voor hem zelf en zijn zwangere vrouw. De moeder Gods ligt op een rode bakermat, haar hoofd van het naast haar liggende Christuskind afgewend. Het Christuskind is nogmaals afgebeeld, linksonder. Daar is te zien dat het door twee vrouwen wordt gebaad. De twee afbeeldingen hebben betrekking op zijn menselijke en goddelijke natuur van het kind. Als verpersoonlijking van zijn goddelijke natuur is het niet van menselijke zorg afhankelijk (Maria wendt zich af), maar als mensenkind moet het wel verzorgd en gewassen worden. De engelen, aan weerszijden van de trapvormige berg, bewijzen het kind eer, met omhulde handen, waarbij een van hen naar de ster van Bethlehem kijkt. De stralen daarvan wijzen naar de kribbe met het kind. Rechts naast de grot met het kind in de kribbe zijn de Drie Koningen te zien, met omhulde handen, die geschenken hebben meegebracht. Van de persoon van de oude herder, links van de grot, wordt wel gezegd dat het de profeet Jesaja zou zijn, die de geboorte van Emanuel heeft aangekondigd. In de grot bevinden zich de os en een wit paardje, dat op veel Russische iconen de ezel vervangt, omdat men er in vroeger tijden nog geen ezels kende. Jozef, rechts op de voorgrond, is in gedachten verzonken, terwijl twee jonge herdertjes, met hun schapen, bij hem staan.

06-2007

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 27 x 40 cm