Heilige Jozef en Jezus

Geplaatst op 21 oktober 2018

Christus, Heiligen

De naam ‘Jozef’ komt uit het Hebreeuws en betekent ‘Moge de Heer er (zo) nog meer geven’.

De belangrijkste bronnen over het leven van Jozef zijn de evangeliën van Mattheus, Lucas en Johannes. Jozef, de zoon van Jacob, was Maria’s echtgenoot en zo staat in Mattheus 1:16 ‘de aardse vader van Jezus’. Volgens de Koptische traditie had hij vier zonen uit zijn eerste huwelijk: Judas, Josetos, Jacobus en Simon, en twee dochters, Lysia en Lydia. Maria was zijn tweede vrouw.
Jozef  was een afstammeling van koning David.  De ouders van Jozef zouden in moeilijke levensomstandigheden zijn geraakt en zo werd Jozef ‘faber’, timmerman (Mattheus 13,55). Hij woonde in Nazareth en was een rechtschapen mens die goed en liefdevol voor Maria en haar kind zorgde.
Volgens ‘De geschiedenis van Jozef de timmerman’ (eind vijfde eeuw geschreven in Egypte), zou Jozef op honderdelfjarige leeftijd zijn gestorven. Jezus was toen zestien jaar. Jozef zou naast zijn vader Jacobus zijn begraven.

De afbeelding
Op iconen wordt hij afgebeeld als een oude man, met een ronde baard. Hij heeft een bovenkleed in geelbruine oker en een blauw onderkleed. Jozef heeft een gegroefd gelaat, omdat hij op leeftijd was.
Op deze icoon draagt hij Jezus op zijn rechterarm. Het kind draagt een kleed met gouden stralen en heeft in de linkerhand een schriftrol. Met zijn rechterhand maakt Jezus een zegenend gebaar.

Inscripties
СВЯТЫ    ИОСИФЪ   heilige Jozef (kerkslavisch)
IC XC  Jezus Christus
In de aureool van Jezus: ’O ω Ν (H OO N) (‘Hij die is’, ‘De Zijnde’)

Formaat: 23,5 x 30 cm (verdiept)