Kersticoon 2017

Geplaatst op 23 januari 2018

Feestdagen

De icoon van de geboorte van Christus maakte deel uit van de feestdagenrij van de iconostase van de Kerk van de Profeet Elia, in Yaroslavl, Rusland. De hele iconostase werd in de 17e eeuw geschilderd in het iconenatelier van Kostroma (vlakbij Yaroslavl), geleid door Gury Nikitin. Er zijn 6 iconen bewaard gebleven, heden ten dag opgenomen in de collectie van het Museum van Russisch Kunst, in Yaroslavl.
Op de icoon is in het midden te zien hoe de drie koningen (drie wijzen) hun geschenken aanbieden aan de pasgeborene. De wijzen vertegenwoordigen verschillende leeftijden; een jongeman, een man van middelbare leeftijd en een oudere man zijn te zien. Maria en haar zoon zijn afgebeeld in een grot (is op iconen gebruikelijk), Jozef zit ernaast op een steen, in diep gepeins verzonken. Bovenaan verkondigen 5 engelen de geboorte. Links onder zijn twee herders afgebeeld, met hun schapen, die door een herder op de hoogte worden gebracht van het heugelijke nieuws.
Christus is twee keer afgebeeld; liggend in een kribbe naast zijn moeder om aan te geven dat hij als zoon van God geen verzorging nodig heeft, en op schoot van de vroedvrouw Zelomi, naast een badje, want als mens heeft hij wel degelijk menselijke verzorging nodig. Dit badje is tevens een verwijzing naar de doop in de Jordaan.

Overwegingen bij deze icoon

Formaat: 30 x 40 cm