Laatste Avondmaal

Geplaatst op 14 april 2019

Feestdagen

Ter herinnering aan de exodus van de Israëlieten uit Egypte vieren de Joden Pesach (Pasen). De viering begint de avond ervoor, met een avondmaaltijd. Dat was ook al zo ten tijde van Christus, die met zijn discipelen naar Jeruzalem was getrokken, en een paar dagen voor zijn arrestatie het Paasfeest vierde met een maaltijd, het Laatste Avondmaal.

Iconografie
Op iconen van het Laatste Avondmaal zijn Christus en zijn leerlingen afgebeeld liggend (soms ook zittend) aan een ronde tafel. Op deze tafel bevinden zich brood, wijn en andere spijzen zoals lamsvlees, ongezuurd brood en bittere kruiden. Christus is in het midden afgebeeld. Johannes, naast hem gezeten, vlijt zich tegen Jezus aan. Christus maakt een zegenend gebaar met zijn rechter hand. De twaalf apostelen zijn met elkaar in gesprek, sommige heftig gebarend. Een steekt zijn hand uit naar de schaal in het midden, met het vlees van het geslachte lam. Is dit Judas, die zich daarmee identificeert als de apostel die Jezus zal verraden?
Het rode doek over de gebouwen op de achtergrond geeft aan dat de scène zich binnenshuis afspeelt.
Afbeeldingen van het Laatste Avondmaal worden door christenen gezien als prefiguratie van de eucharistie.

Inscripties
Тайная вечеря betekent: Laatste Avondmaal
Het aureool van Christus is een kruisnimbus. Daarin staan drie Griekse letters: ‘O ω Ν. (Hij die is, De Zijnde).
De inscriptie ‘IC XC’ komt uit het Grieks en is een afkorting voor ‘Jezus Christus’.

Formaat: 34,5 x 34,5 cm