Mandylion

Geplaatst op 1 mei 2013

Christus

De afbeelding

‘Mandylion’, ook wel ‘mandulion’ betekent ‘doek’ in het Grieks. Deze icoon toont het ‘niet door mensenhanden gemaakte beeld’ (archeiropoietos) van het gelaat van Christus, afgedrukt op een doek. Wonderbaarlijke verhalen over afbeeldingen van Christus, die zonder tussenkomst van een mens zijn ontstaan, bestaan al sinds de 6e eeuw.

De oorspronkelijke afbeelding voert terug op een legende over koning Abgar uit Edessa, die ten tijde van Christus leefde. Abgar was melaats en liet zijn hofschilder Ananias een brief aan Jezus bezorgen. Ananias kreeg tevens de opdracht een portret van Christus te schilderen. Bij aankomst in Jeruzalem was het zo druk, dat Ananias op een rots moest klimmen om Jezus te zien en een portret van hem te maken. Toen Jezus hem zag, beval hij Ananias dichterbij te komen. Hij prees het geloof van Abgar en liet een vochtige doek brengen, waarin hij de afdruk van zijn gelaat achterliet. Toen koning Abgar, bij terugkomst van zijn knecht, deze doek tegen zich aandrukte, was hij genezen.

De Russisch-orthodoxe kerk beschouwt het Mandylion als de authentieke afbeelding van Christus. Kenmerkend zijn de lange haren, de scheiding bovenop het hoofd en de korte baard, die in twee punten uitloopt. Vanwege dit laatste heeft dit type icoon in Rusland de bijnaam ‘Christus met de natte baard’ gekregen. Het gezicht is zonder emoties en plooit niet met het doek mee.

Inscripties

De inscripties op de icoon luiden als volgt:
Obraz nasjje Jeza Christa (‘Icoon van onze Jezus Christus’)
‘O ω Ν (‘De Zijnde’)

05-2003

Formaat: 22,5x18,5cm