Nieuwtestamentische Triniteit met gekruisigde Christus

Geplaatst op 29 maart 2018

Christus, Icoon

Naar een icoon uit Centraal Rusland uit de 17e eeuw. Dit type icoon is tamelijk zeldzaam.

In het westen wordt een dergelijke afbeelding ook wel ‘Genadestoel’ genoemd: een voorstelling van de heilige Drievuldigheid, met God de Vader gezeten op een troon, die het kruis met Christus vast houdt. Daar tussenin is de heilige Geest afgebeeld in de gedaante van een duif. Deze figuren zijn op deze icoon omgeven door een mandorla, een amandelvormig aureool. Daar buiten bevinden zich vier aartsengelen.
God de Vader heeft een achtpuntig aureool, waarvan 7 punten te zien zijn. Ze staan symbool voor de eeuwigheid. Het aureool van Christus is een kruisnimbus, met enkele en dubbele lijnen, zoals op iconen gebruikelijk is.
Meer informatie over aureolen

Inscripties

ПРЕСВЯАТЫЯ ТРОИЦА (PRESVYATUIYA TROITSA, afgekort) betekent: Heilige Drie-eenheid

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30 x 40 cm