Ontslapen van de Moeder Gods

Geplaatst op 13 augustus 2013

Feestdagen

De afbeelding

Ook wel ‘Koimesis’ (Grieks) genaamd.

Het Ontslapen van de Moeder Gods (de dood van Maria) is niet zozeer een droevige gebeurtenis, maar een feest van hoop. De gestorvenen is immers over gegaan naar een ander, beter leven. Iconen van deze gebeurtenis behoren dan ook tot de feestdagenrij van een iconostase. De gestorvene ligt uitgestrekt op een baar, die met een rood kleed is bedekt. Rondom de baar zijn de apostelen afgebeeld, Petrus en Paulus staan links en rechts vooraan. Zij huilen niet, maar sommigen maken wel een gebaar van bedroefdheid (‘aposkopein’). Christus, in een mandorla, is uit de hemel neergedaald en staat achter de baar. In zijn armen houdt hij de ziel van zijn Moeder, voorgesteld als een klein ingebakerd poppetje. Hij zal haar meenemen naar de hemel. Op de voorgrond is Jefonias afgebeeld, die voor de baar geknield is en probeert de baar omver te stoten (of het kleed ervan af te trekken), bang voor de heilige gebeurtenis. De aartsengel Michael, met een zwaard in de hand, wil zijn handen afhakken. ( Als Jefonias zich bekeerd heef, groeien de handen weer aan). Links en rechts van de baar zijn ook twee bisschoppen afgebeeld (wit gewaad met kruisen). De linker zou de heilige Hiërothos kunnen zijn, die de uitvaartdienst van Maria zou hebben geleid, maar ook zou Pseudo-Dionysos de Areopagiet of Andreas van Kreta worden wel genoemd. Zij zijn allen bisschoppen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Marialeer. De bisschop aan de rechter zijde is Johannes van Damascus, een fervent Maria-vereerder. Hij heeft de preek die hij op het feest van de Koimesis heeft gehouden (en die bewaard is gebleven) in zijn handen. Volgens de legende zijn de vrouwen links en rechts achteraan vriendinnen van de Moeder Gods, aan wie zij haar kleed na haar dood had beloofd.

De feestdag van het Ontslapen van de Moeder Gods is 15 augustus.

Inscripties

Het Ontslapen van de Moeder Gods.

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 35 x 45 cm