Paasicoon

Geplaatst op 7 april 2017

Feestdagen

De afbeelding

De icoon wordt gekenmerkt door westerse invloeden. De traditionele paasicoon is de afbeelding van de Anastasis, Nederdaling ter helle, of Opstanding door Christus. In de periode tussen zijn dood en de verrijzenis, is Christus afgedaald naar het dodenrijk om de zielen van rechtvaardige mensen uit het voorchristelijke tijdperk te bevrijden. Op een Anastasisicoon te zien hoe Christus de eerste mensen, Adam en Eva, die oprijzen uit hun graven, bij de pols pakt om hen naar de hemel te geleiden. Daar omheen staan andere uitverkorenen. De poorten van de Hades zijn verbrijzeld, grendels en sleutels liggen op de grond. Zie hiervoor een icoon die eerder door mij is geschilderd.

Op deze icoon is alleen Christus afgebeeld, de Verrezene, in een stralend wit gewaad, omgeven door een mandorla. Een mandorla is een amandelvormige stralenkrans die de hele persoon omgeeft. Onder zijn voeten zijn de vertrapte poorten (hier van marmer, als deksels van een sarcofaag) van het dodenrijk te zien. De verrezen Christus heeft de dood overwonnen. In zijn handen en voeten zijn de stigmata te zien, de plaatsen waar de spijkers hebben gezeten waarmee hij aan het kruis genageld was. Hij heeft, als teken van zijn overwinning op de dood, een vaandel met een rood kruis in de rechterhand. Links en rechts op de achtergrond is een voor iconen zo kenmerkende trapvormige berg te zien, waarin de toegang tot het dodenrijk zich bevindt.

Inscripties

Christus heeft een aureool met een kruis met enkele en dubbele lijnen. Deze lijnen duiden op zijn dubbele natuur, goddelijk en menselijk. Daarin staan drie Griekse letters: ‘O ω Ν (Hij die is, De Zijnde). Bij de meeste Griekse iconen staat de ω bovenaan, bij Russische iconen de ‘O.

04-2017

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 30 x 40 cm