Pinksteren

Geplaatst op 7 februari 2007

Feestdagen

De afbeelding

In het Grieks: ‘Pentekoste hemera’= de 50ste dag van Pasen. Geschilderd naar een icoon uit de 1e helft van de 18e eeuw, afkomstig van de Ionische eilanden.

De apostelen, met Petrus (bovenaan links) en Paulus (bovenaan rechts), zitten op een halfronde bank. Tussen hen in is een ruimte vrijgehouden; daar troont, onzichtbaar, het Woord, dat door de apostelen zal worden uitgedragen.

In het midden, op de voorgrond, bevindt zich de gekroonde kosmos, symbool van de zichtbare wereld. In zijn handen houdt hij meestal een doek met twaalf schriftrollen, die de vele talen symboliseren waarin de apostelen, na de nederdaling van de Heilige Geest, het evangelie gingen verkondigen.

Op deze icoon is kosmos echter afgebeeld als drager van het licht, met twaalf vlammetjes. Ook boven de hoofden van de apostelen zijn vlammetjes te zien. In hun handen houden de apostelen een schriftrol, als symbool voor het door hen te verspreiden Woord. Mattheüs, Jacobus en Judas zijn op de icoon vervangen door Paulus en de evangelisten Marcus en Lucas.

Inscripties

‘Pentekoste’ (Pinksteren)

02-2007

Formaat: 42 x 43,5 cm