Transfiguratie op de Berg Thabor

Geplaatst op 7 maart 2007

Feestdagen

De afbeelding

Wordt ook wel ‘Verheerlijking op de berg Thabor’ genoemd. Naar een tabletka uit Tver (Rusland), 2e kwart van de 15e eeuw (Op de andere zijde van het origineel staat ‘De intocht in Jeruzalem’)

In het midden is Christus te zien, in een stralend wit gewaad, omgeven door het goddelijke licht van een dubbele aureool, met daarin weer een vijfpuntige ster. Met zijn rechterhand maakt Christus een zegenend gebaar. In zijn andere hand houdt hij een gesloten schriftrol vast. Links van hem staat, op een bergtop, de profeet Elia, rechts Mozes, met de stenen tafelen in de hand. Op de voorgrond zijn de drie discipelen Jacobus, Johannes en Petrus afgebeeld, die van ontzetting ter aarde vallen. De eerste twee bedekken hun ogen met hun handen; alleen Petrus kan het licht verdragen en kijkt op. Op hem zal dan ook de kerk gebouwd worden. Johannes verliest zijn sandaal.

In het Schilderboek van de berg Athos wordt de Transfiguratie als volgt beschreven (aldus K. Braamhorst in ‘ Ikonen lexikon’):‘Een berg met drie toppen, op de middelste waarvan Christus in een wit gewaad staat en de zegen geeft; om hem heen is een stralend licht. Ter rechterzijde houdt Mozes de stenen tafelen vast, ter linkerhand staat de profeet Elia, die Christus in aanbidding aankijkt. Onder Christus liggen Petrus, Jacobus en Johannes. (…)’. Deze drietoppen-compositie komt het meest voor. Vaak wordt eveneens links het bestijgen en rechts het afdalen van de berg weergegeven.

Het feest van de Transfiguratie werd in de 6e eeuw vastgesteld op 6 augustus.

03-2007

Formaat: 30 x 40 cm