Gastvrijheid van Abraham

Geplaatst op 25 augustus 2022

Engelen, Feestdagen

Geschilderd naar de icoon van Andrej Rublev (ca.1370-1430).

Iconografie

De icoon van de Oudtestamentische Triniteit, door Rublev geschilderd voor het klooster van Sergej van Radonez, is wellicht de beroemdste icoon ter wereld. De icoon wordt ook wel ‘Heilige Drie-eenheid’, ‘Gastvrijheid van Abraham’ of ‘Philoxenie’ genoemd. Afgebeeld zijn de drie engelen die door Abraham gastvrij worden ontvangen. Van hen verneemt hij dat zijn vrouw Sara, ofschoon ze al oud is, toch nog een zoon zal baren.

De drie engelen zijn een prefiguratie (voorafbeelding) van de Triniteit, de drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het gastmaal dat wordt aangeboden, verwijst naar de eucharistie. De figuren van Abraham en Sara zijn door Rublev weggelaten. Links, op de achtergrond, staat het huis van Abraham, rechts een berg met een eik uit de bossen van Mamre. Het purperen onderkleed van de middelste engel wijst erop dat deze ook Jezus Christus personifieert. Met twee vingers zegent hij de beker. Met het tweevinger-gebaar wordt ook de menselijke en de goddelijke natuur van de Zoon aangegeven. De engel rechts, in hemelse, blauwgroene tinten geschilderd, symboliseert de Heilige Geest. De engel links symboliseert de Vader. De engelen hebben alle drie een polos, een bodestaf, in de hand. In hun haar dragen ze een haarband met linten (toroki).

Inscripties

С(ВЯ)ТАЯ ТР(ОИ)ЦА betekent ‘Heilige Drievuldigheid’

Formaat: 25 x 30 cm, houten paneel, eitempera, bladgoud