Kruisicoon

Geplaatst op 1 maart 2015

Christus, Feestdagen

Achtkantig Russisch kruis.

De afbeelding

De kruisiging van Christus behoort niet tot de ‘Dodekaorton’, de ‘Rij van de Twaalf Feesten’. In de Orthodoxe Kerk staan vreugde en verlossing centraal en niet het lijden van Christus. Lijden en kruisiging zijn echter wel voorwaarden voor de verlossing die met Pasen plaatsvindt.

Christus aan het kruis is een teken van hoop. De goddelijke Christus is onoverwinnelijk en eeuwig, slechts het menselijke in Christus sterft. Op de kruisicoon wordt Christus dan ook niet totaal ontredderd en gebroken afgebeeld. Links en rechts van Christus zijn de lans, waarmee hij is doorboord, en een stok (rietstengel) met een spons te zien. Uit de wond sijpelen bloed en water.

Bovenaan op de kruisicoon is het heilig Mandylion afgebeeld, met daaronder de dienende aartsengelen Gabriël en Michaël. In de linker en rechter bovenhoek staan de maan (links) en de zon (rechts). Bij het sterven van Christus zou de zon verduisterd zijn en zou de maan zich hebben afgewend als teken dat de hemel in rouw gedompeld was.

De schuine dwarsbalk (suppedaneum) kan gezien worden als het symbool voor een weegschaal van goed en kwaad. Aan de zijde die omhoog wijst werd de goede moordenaar gekruisigd, aan de andere (neergaande) zijde de slechte moordenaar. De voeten van Christus staan naast elkaar.

Het graf van Adam, de eerste mens, bevindt zich onder de Calvarieberg, waar het kruis op geplaatst is. Zijn schedel en enkele beenderen zijn te zien. Adam (en met hem de hele mensheid) wordt door het bloed van Christus verlost.

Inscripties

De volgende inscripties zijn op de icoon te vinden:

In de aureolen van Christus:’O ω Ν (H OO N) (‘Hij die is’, ‘De Zijnde’)
IC XC (‘Jezus Christus’)

In de kleine dwarsbalk van het kruis: I Н ЦІ (‘Jezus van Nazareth, Koning der Joden’)
NHKA (Побeдa: ‘overwint’)

Andere kruisicoon van mijn hand

03-2015

Deze icoon is te koop.
Neem contact op met Liesbeth

Formaat: 45x27cm