Paasicoon

Geplaatst op 14 augustus 2023

Christus, Feestdagen

Moderne icoon van de verrijzenis van Christus.

Iconografie

Op deze icoon is  Christus afgebeeld, de Verrezene, in een stralend wit gewaad, omgeven door een mandorla. Een mandorla is een amandelvormige stralenkrans die de hele persoon omgeeft. In de mandorla bevinden zich gouden sterren. Christus heeft een orthodox kruis in de linkerhand, met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar.
Onder hem bevindt zich de sarcofaag met daarin de lijkwade. Deze wordt geflankeerd door twee engelen, hun handen eerbiedig bedekt.
Het tafereel is geplaatst in een bergachtige omgeving. De twee bergen zijn trapvormig, zoals gebruikelijk op iconen.

Inscripties

Christus heeft een aureool met een kruis met enkele en dubbele lijnen. Deze lijnen duiden op zijn dubbele natuur, goddelijk en menselijk. Daarin staan drie Griekse letters: ‘O ω Ν (Hij die is, De Zijnde).

IC XC staat voor ‘Jezus Christus’

ВОСКРЕСЕНИЕ GOSPODA NASHEGO ISUSA KHRISTA betekent: Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

 

Formaat: 25 x 30 cm