Paasicoon

Geplaatst op 4 maart 2024

Christus, Feestdagen

Icoon van de verrijzenis van Christus op een eivormig houten paneel.

Iconografie

Op deze icoon is  Christus afgebeeld, de Verrezene, in een stralend wit gewaad, omgeven door een mandorla. Een mandorla is een amandelvormige stralenkrans die de hele persoon omgeeft. In de mandorla bevinden zich gouden stralen en witte sterren. Christus heeft een kruis in de linkerhand.
Onder hem bevindt zich de sarcofaag met daarvoor de steen die van de ingang van het graf is weggerold. Op de rand van de sarcofaag zitten twee engelen in stralend witte gewaden. Elk heeft een bodestaf in de hand.
Het tafereel is geplaatst in een bergachtige omgeving. De twee bergen zijn trapvormig, zoals gebruikelijk op iconen.
Het paneel is eivormig. Eieren worden gezien als symbolen van het leven, nieuw leven. Ze spelen een belangrijke rol bij Pasen, denk maar aan paaseieren. In de orthodoxe wereld is het gebruikelijk met Pasen rood geverfde eieren uit te delen. Dit gebruik gaat terug op een legende over Maria Magdalena.

Inscripties

Christus heeft een aureool met een kruis met enkele en dubbele lijnen. Deze lijnen duiden op zijn dubbele natuur, goddelijk en menselijk. Daarin staan drie Griekse letters: ‘O ω Ν (Hij die is, De Zijnde).

IC XC staat voor ‘Jezus Christus’.
De inscriptie bovenaan is in het Kerkslavisch en luidt: ВоСКРЕСЕНIЕ ХРИСТОВО (Verrijzenis van Christus).

Formaat: Eivormig houten paneel, 25x38 cm, ei-tempera, bladgoud